JRK KLADNO

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „Nařízení GDPR“) poskytuje společnost JRK KLADNO, s.r.o., IČO 270 93 514, se sídlem Kladno, Josefa Hory 1399, PSČ 272 01 (dále též „správce osobních údajů“ či „správce“) obchodnímu partnerovi tyto informace v souvislosti s přijetím osobních údajů správcem.

Správce osobních údajů

JRK KLADNO, s.r.o.
IČO: 270 93 514
Sídlo: Kladno, Josefa Hory 1399, PSČ 272 01
E-mail: jrk-kladno@jrk-kladno.cz
Tel: +420 312 248 115

Právní základ pro zpracování

Účel zpracování

Příjemci osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva obchodního partnera (subjektu údajů)

V případě, že budete jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, můžete podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

JRK KLADNO

Toto jsou internetové stránky společnosti JRK KLADNO, s.r.o., se sídlem J. Hory 1399, 272 01 Kladno, IČ: 27093514. Společnost je zápsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95742.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookie souborů, jejichž účelem je poskytování webové analýzy, statistiky návštěvnosti webových stránek a chování návštěvníků.

Více informací